ศรีหนุ่ม ชุมแพ

ศรีหนุ่มนักท่องเที่ยวมือสมัครเล่น ผู้มีความฝันว่าจะออกเดินทางชมความงามของอุทยานแห่งชาติให้ได้มากที่สุด