จารุวรรณ ราชัยสวรรค์

ปัจจุบันอายุ 30 ปี ประกอบอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กิจกรรมวันหยุด ชอบไปวิ่งตามงานที่ต่างจังหวัด เพราะจะได้เที่ยวไปในตัวด้วย มีเพจรีวิวที่เที่ยวที่พัก ชื่อเพจ สมดุล เปิดมาแล้วประมาณ 7 เดือน มีคนติดตามประมาณ 5,000 คน