นูรีฮัน คาเด

ชอบการได้ออกเดินทางท่องเที่ยวเปิดโลกให้กว้างขึ้น...ชีวิตที่มีเรื่องราวคือชีวิตที่ได้ออกเดินทาง..แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการได้ท่องเที่ยวนั่นก็คือการที่เราได้แชร์ แบ่งปั่นเรื่องราวความสุขในทุกๆครั้งของการเดิน...