Noppamol Tienkhanu

สวัสดีค่ะ หนูเป็นคนนึงที่รักในการเที่ยว การถ่ายภาพ และการเขียน ที่สำคัญคือชอบถ่ายทอดหรือนำเสนอประสบการณ์ต่างๆให้คนอื่นรู้ด้วยค่ะ