miiezstory mapguide

สวัสดีค่ะ เราชื่อเม่ยนะ ชอบการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ จึงอยากทำงานควบคู่กับสิ่งที่รัก เพื่อให้งานสร้างชีวิตเราอีกทางค่ะ