Sureethip Thongma

ชื่อเอ็มคะ มือใหม่หัดรีวิว
นี้จะเป็นครั้งแรกในการเขียนรีวิวท่องเที่ยว
อยากเป็นคนหนึ่งในการแชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปสัมพันธ์มาในสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นไกด์ในการเดินทางให้แก่ผู้อื่น