Chonticha Romyasamit

สวัสดีค่ะ เราชื่อเก๋ เป็นนักศึกษาปริญญาเอกที่ชอบการท่องเที่ยว เมื่อมีเวลาแม้จะน้อยนิด เราจะออกไปเที่ยวกัน