Nui Kaewvicheara

CraZy Windy ศูนย์ฝึกสอนกีฬาทางน้ำและวินด์เซิร์ฟขั้นเริ่มต้นในกรุงเทพฯ ที่ได้มาตราฐานในด้านสถานที่ บุคคลากร อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก ที่มุ่งเน้นจะทำให้กีฬาวินด์เซิร์ฟเป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป และสามารถเข้าถึงกีฬาที่น่าหลงใหลชนิดนี้ได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับนอกจากจะเป็นการเล่นกีฬาเพื่อความสนุกสนาน เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ยังได้ฝีกการใช้สติ สมาธิ ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองและสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อีกด้วย