Mongkon Yingamnuaychai

เพจกิน เที่ยว รีวิวเอง เกิดจากการรวมตัวกันของคนสองคน คนหนึ่งชอบถ่ายรูป อีกคนชอบเขียน แต่ทั้งสองคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือชอบตระเวนกินและเที่ยว จึงได้เกิดเพจนี้เพื่อให้ข้อมูลและรูปภาพแก่ผู้อ่านในเรื่องที่กิน ที่เที่ยวเด็ดๆ