Chokchai Ict

เป็นนักเขียนหน้าใหม่ ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ การเขียน แต่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ