Siriluck Saelim

เป็นคนชอบท่องเที่ยว มีความสุขทุกครั้งที่ได้ออกไปท่องเที่ยว ไปมองโลกทัศน์ใหม่ ไปหาประสบการณ์ใหม่ใหม่ให้กับตัวเอง ความรู้มีอยู่รอบตัวเรา