ธัญญพัทธ์ พิมพ์ประชา

สวัสดีค่ะ เราชื่อโจโจ้ ทุกๆเดือนเราจะเที่ยวอย่างน้อยหนึ่งทริป เราจึงอยากเขียนเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของเราให้เพื่อนไปฟัง และถือเป็นการไกด์ไปในตัวเผื่อใครหลายๆคนด้วยค่ะ