พนิดา ใหมเผือก

รักในการท่องเที่ยว ชื่นชอบในการกิน
ที่สำคัญ ไปแล้วต้องบอกต่อ