SStill Stew

ผมกับเพื่อนกำลังจะเริ่มเปิดเพจรีวิวที่เที่ยวกันครับ เลยลองหาช่องทางการลงรีวิวด้วย
เพจของผมจะมีคอนเซ็ปคือ ไม่มีเงินแต่ก็อยากไปเที่ยวเลยเป็นที่มาของชื่อ "สาระแนเที่ยว"