JIRAPORN TANGON

เป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานด้านไอที ชอบออกกำลังกายโดยการวิ่ง ชอบกิน และเที่ยว อยากผสมผสานด้วยกันคือ วิ่ง กิน เที่ยว เรื่องเดียวกัน ชอบวิ่งต่างจังหวัดเหมือนได้เที่ยว เสพบรรยากาศ เเต่ละที่