Ja-Oh Zohar

เพจที่แชร์เรื่องราวในสิ่งที่ชอบ เล่าประสบการณ์ “ ไปกิน-ไปเที่ยว-ไปถ่ายภาพ”
*เพจเริ่มต้นมากจาก>>การรวมตัวของกลุ่ม buddy ซี้ปึ๊กของพวกเรา พวกเรามีกัน 5 คน ซึ่งทุกคนมีจุดหมายเดียวกันที่>ชอบกิน >ชอบเที่ยว >ชอบถ่ายรูป พวกเราเลยอยากแบ่งบันเรื่องราวดีๆ พวกเราเพิ่งสร้างเพจขึ้นมาเลยอยากหาประสบการณ์ค่ะ