Jern Jern

เป็นผู้หญิงท่องเที่ยวคนเดียวค่ะ ออกเดินทางคนเดียว ได้เห็นอะไรเยอะแยะ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เรื่องราวระหว่างทาง รีวิวสถานที่ต่างๆ