จุฬารัตน์ กลั่นน้ำทิพย์

ฉันชอบเดินทาง ฉันไปมาหลายที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฉันคิดว่าความคิดเห็นของฉันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับเจ้าของกิจการ และมีผลกับการตัดสินใจของนักท่องเที้ยว