Suphalak P. Lookkaew

เราเป็นเพียงเสียงเล็กๆ ที่อยากแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้ก่อนออกเดินทาง อยากให้ทุกคนออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ต่างแดน เหมือนพวกเรา ✈️