PingGo Rocksz

-||| GetOut ก้าวออกไป |||-

เพจของคนไม่ชอบอยู่บ้าน...เพจของคนชอบการเดินทาง...เพจของคนรักการท่องเที่ยว

เราอยากจะแบ่งปันทุกประสบการณ์ให้โลกได้รับรู้ และอยากจะชวนทุกคนมาออกเดินทางไปด้วยกัน เพราะเราเชื่อว่า

“การเดินทางเริ่มต้นแค่ก้าวออกไป”

Fanpage: www.facebook.com/Getout.gawokpaii
YouTube Channel: Get Out ก้าวออกไป