Rusna Kortor

สวัสดีคะ หนูชื่อรุสนา อยู่ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปเที่ยว พร้อมๆกับไปกิน และชอบถ่ายรูปบรรยากาศ อาหาร แล้วนำไปลงในfacebook