พัชรพล สีหะวงษ์

เคยเป็นกันไหมครับ กับความรู้สึกที่อยากพาตัวเองออกไปเจอกับสิ่งใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ ถ้าคุณอยาก เราคือพวกเดียวกัน