กัลยรัตน์ ใจหาญ

ชื่อ แจ็ค
อายุ 23 ปี
ชอบธรรมชาติ สถานที่สีเขียว