ปุณณรักษ์ ปุรัมภะเว

เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ที่รักการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวมาหลายที่ อยากเเขียนรีวิวเพื่อแบ่งปันประสบการณ์