ศุกร์หน้า ลาเที่ยวนะ

ศุกร์หน้าขอ Off เวรนะครับ ผมจะเที่ยว 555