นวพร อุบลเทพชัย

ดิฉันเกิดในครอบครัวข้าราชการครู ไม่ว่าจะ พ่อ แม่ หรือแม้แต่น้องชาย ก็ล้วนแต่เป็นครู ช่วงต้นของชีวิตดิฉันอยู่ที่กรุงเทพ แต่ปัจจุบันและย้อนไปอีกสิบหกปีก่อนดิฉันมาเป็นพนักงานประจำ ทำงานด้านถ่ายภาพและออกแบบบนเกาะ "ภูเก็ต" โดยพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังน้อยกับแมว 14 ตัว ส่วนอนาคตดิฉันจะอพยภตัวเองและแมวไปอยู่เชียงใหม่

สมัยที่ยังสาวหากมีช่วงวางในการทำงาน ดิฉันช๊อบชอบที่จะขับรถออกจากเกาะเพื่อไปเที่ยวในสถานที่ที่ยังไม่เคยไป หรือไปมาแล้วแต่ชอบใจก็จะกลับไปอีก จากใต้ขึ้นเหนือวนไปอีสานล่องลงใต้วนไป ในปัจจุบันด้วยหลายสิ่งอยา่งรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น อายุที่สูงขึ้น และแมวที่เป็นแก้วตาดวงใจอีก 14 ตัว ล้วนเป็นเหตุที่ไม่เอื้อให้ดิฉันปฏิบัติได้เช่นเดิม แต่ถึงกระนั้น ในเมื่อการท่องเที่ยวไปในที่ที่ไม่เคยคุ้นมันเป็นความชอบที่ตกผลึกฝังลึกในตัวตนไปแล้ว ยังไงเสียดิฉันก็ต้องดิ้นรนพาตัวเองออกเดินทางอยู่ดี