วรพงศ์ เทียนศิวารัตน์

ชอบป่าชอบเขา ต้องการอากาศบริสุทธิ์ให้ร่างกาย ต้องการธรรมชาติบำบัดสมอง หนีคนหนีเมือง