Pongsakorn Kaewmoon

เป็นคนสันโดด ไปไหนชอบไปคนเดียว ไปเที่ยวก็ไปคนเดียว ไปปีนเขาก็ชอบไปคนเดียว บางครั้งสถานที่ที่เราอยากไป ไม่ค่อยมีคนไทยรีวิวไว้ หรือไปมาก่อน จึงอยากนำเรื่องราวเหล่านั้นมาแบ่งบันให้คนที่มีเป้าหมาย ปลายทางในจุดเดียวกัน