จินตลักษณ์ กันตะวงษ์

เป็นเพจการเลี้ยงดูลูกและพาเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆตามวัย กำลังเริ่มพาลูกไปเที่ยวและรีวิวการพาเที่ยวที่ใหม่ๆเพื่อให้ครอบครัวที่มีลูกวัยใกล้เคียงกันได้ทราบรายละเอียดในแต่ละที่แบ่งปันข้อมูลจากการเที่ยวจริง