ศุภิสรา นิ่มครุฑ

เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบบันทึกสิ่งต่างๆ ผ่านกล้องถ่ายรูป และรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นผ่านตัวหนังสือ