Niti Saardsri

อดีตพนักงานไอที ลาออกจากงานเพื่ออุทิศตัวเองให้กับการเป็นจิตอาสา ทำสิ่งดีๆเพื่อผู้คนและสังคม ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต

ชอบเดินทางท่องแนววิถีชีวิต ไปสัมผัสวัฒนธรรม ผู้คน อาหาร และสิ่งแปลกใหม่

ชอบถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางผ่านรูปถ่ายและเรื่องราวในสไตล์ของตัวเอง :)