Dararat Ruengsri

อันยองค่า เราส้มนะ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ เราชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป อยากสร้างไดอารี่สักเล่มเอาไว้บันทึกเรื่องราวของเราและการออกไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ขอบคุณที่เข้ามาติดตามไดอารี่เล่มนี้ของเรานะคะ