ธีราลักษณ์ ชุติธนิษฐ์นันท์

ชอบเรื่องกิน อาหารอร่อย ๆ ของท้องถิ่น แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตผ่านตัวอักษร คนเล่าเรื่อง