ฐปกรณ์ รุจิภักดิ์

ผมเป็นช่างภาพอสังหา รักในการท่องเทียว ถ่ายภาพ วีดีโอ เชิงธรรมชาติ และ วัฒธรรมของท่องถิ่นนั้นๆ

มีโอกาศไปในหลายๆที่ของประเทศ แต่ยังไม่เคยเล่าประสบการณ์ท่องเที่ยว ในมุมมองของเรา เลยอยากมาถ่ายทอดเรื่องราวกับที่นี้ครับ