อติวัณณ์ นิรมิตถวิล

เป็นคนตรัง ชอบการถ่ายรูป ชอบแนว minimal สามารถติดตามผลงานได้ที่ Mistergodji