Jaxx Pongsathon Saithong

ชื่อแจ๊กซ์ อยู่บ้านไม่ค่อยได้ ว่างๆชอบออกไปข้างนอก อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนญี่ปุ่น เคยเรียนบัตรไกด์เพราะชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ