Hayatee Jehteh

สนใจการเดินทาง ท่องเที่ยว เรียนรู้ศิละ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ ชอบเรียนรู้ชอบการพัฒนาตัวเอง เป็นคนที่มีพลังบวก มองโลกในแง่ดี ร่างเริง สดใส เป็นตัวเองในแบบฉบับของเราเองที่ดี :)