Rattana Klinsawang

สวัสดีค่ะดิฉันเป็นนักรีวิวมือใหม่ที่รักในการท่องเที่ยวและการเดินทาง มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำสื่อให้ออกมาในรูปแบบที่เป็นตัวเอง