ณพิชญา พันธุมกุล

ชื่อปุ้ยค่ะ มี passion เรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะไวน์และกาแฟ ได้รับเซอเกีายวกับด้านไวน์ WSET LEVEL 2 จาก International Wine Center New York ขณะนี้เป็น Podcaster ให้กับ KOOHOO -Podcast Channel ของอสมท. จัดรายการ คอไวน์ในฐานะ Wine Enthusiast เพื่อแชร์เรื่องราวสาระเกี่ยวกับไวน์ในเชิง lifestyle เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องของไวน์อย่างง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในการเลือกไวน์ที่เข้ากับความชอบของตัวเองได้จริง นอกจากนี้ยังรับเขียนรีวิวไวน์ และบทความให้โรงแรมในส่วนของ Blog หรือบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง engagement และเพิ่ม TrafficTraffic ให้กับเว็บไซต์