เสกสรรค์ เลิศรัตนาพร

นิสัย ชอบท่องเที่ยว ได้ทุกสถานะการณ์ จะสายลุย หรือสบาย ได้หมด และชอบการถ่ายภาพ แต่ถ่ายไม่เก่ง 555