Ladda Lungta

พาเที่ยว

ด้วยความที่เป็นคนที่รักในการท่องเที่ยวคนนึง จึงอยากบันทึกความทรงจำเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เอาไว้ สาวเหนือคนนี้จึงอยากพาทุกคนไปท่องเที่ยวด้วยกัน....
“ ออกไปเที่ยวกันด้วยกันนะ come with me ’’