ยุพาพรรณ มณีกรรณ์

สวัสดีค่ะ ชื่อ อาย ชื่นชอบการเที่ยว อยากนำบรรยากาศ สภาพความเป็นอยู่ และความน่ารักของคนในท้องถิ่นที่เราไปเที่ยวมาบอกต่อทุกคน