นายณฐณณ แพทย์ขิม

เป็นคนชอบเขียน ชอบถ่ายภาพ ชอบรีวิว อยากเป็นนักเขียน ที่มีประสิทธิภาพ และมีชื่อเสียง