Panithan Kwangwaropas

ผมมีงานอดิเรกคือชอบถ่ายรูปและท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะภูเขาและน้ำตก อยากเขียนรีวิวไว้บันทึกความทรงจำ