ภูเบศวร์ เสน่หา

ชอบเที่ยวที่คนน้อยๆและคนไม่ค่อยรู้จัก มันน่าตื่นเต้นและค้นหา