การเดินทางของหนู

หนูเป็นคนที่ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวคนหนึ่ง ที่เมื่อมีเวลาจะต้องมีแพลนเดินทางไปเที่ยวที่ต่างๆอยู่เสมอๆ ชอบถ่ายรูประหว่างการเดินทาง และอยากแบ่งปันความสุขที่ได้จากการเดินทางทั้งภาพที่ได้พบเจอมา รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้ไปในที่นั้นๆไห้คนอื่นๆด้วย อยากให้เป็นความสุขของการส่งต่อประสบการณ์ที่หวังว่าคนอ่านก็จะได้ประโยชน์ และมีความสุขกับเรื่องราวที่หนูได้แบ่งปันนะคะ