อนันต์ โคตรมงคล

เป็นคนชอบเดินทาง เที่ยวตามเงินพอจะอำนวย