ธนิดา ริยางกูรธนา

ชอบเทียว ชอบถ่ายภาพ ชอบกิน
ชอบเขียน ชอบวาดภาพ ชอบหลายอย่าง
อยากระบาย
เคยเป็น Blogger อยู่เนชั่น
เลิกเขียนนานแล้ว
อยากเขียนใหม่อีกครั้ง
อยากทำกับ ReadMe ด้วยความหมายของ ReadMe
อ่านเรื่องราวของฉันสิ