Meena Sukkasem

สวัสดีค่ะ พวกเราในนามของตัวแทนทีมงาน Check Out กลุ่มบล็อคเกอร์สายท่องเที่ยวรีวิวที่ชอบถ่ายรูปขอฝากทีมเราใว้พิจารณาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ