เพทาย เกษร.

เด็กถาปัตย์ ผู้ชอบเที่ยว ชอบกิน ชอบชิล ชอบไปที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปมาก่อน และความฝันสูงสุดในชีวิตคือการเที่ยวรอบโลก